# پدربزرگ
عکس فربد و نشونش دادم ....عکسو بوسید ..یه قطره اشک از گوشه چشمش سرازیر شد...نگام کرد..بریده بریده بهم گفت مراقب ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 9 بازدید