امروز فربد رفت مهد کودک ..با کوله پشتی قرمز....

/ 4 نظر / 6 بازدید
بانوی تابستان

به به! چشم و دل مامانی و بابایش روشن! تا چشم بر هم بگذاری سالها گذشته و اولین روز ورودش به دانشگاه رو باید جشن بگیری!

امیرحسین

آخی...یادمه اون روزای اول که می خوندمت هنوز فرید دنیا نیومده بود...زود گذشتا

پدر

[گل]