عکس فربد و نشونش دادم ....عکسو بوسید ..یه قطره اشک از گوشه چشمش سرازیر شد...نگام کرد..بریده بریده بهم گفت مراقب ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 9 بازدید
مهربون همسر طرحها و ایده های بزرگ بزرگ داره...خیلی بزرگتر از قدوقواره من...اون میگه تو میتونی من میگم نمی تونم....اون میگه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
دیروز فربدرو برای اولین بار بردیم دندون پزشکی ....مثل آقاها نشسته بود..محو وسایل دوروبر شده بود....هرچند فربد با بازکردن دهنش مشکل ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید
همیشه نقش مهمی برامون داشته...تو حساس ترین و مهمترین لحظه های زندگیمون بوده....نه فقط بوده ، که بودن تنها همیشه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید
آبان 88
1 پست
مهر 88
3 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
3 پست
تیر 85
2 پست
خرداد 85
2 پست
اسفند 84
8 پست
بهمن 84
10 پست
دی 84
5 پست
آذر 84
12 پست
آبان 84
7 پست
مهر 84
6 پست
شهریور 84
9 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
8 پست
خرداد 84
6 پست
اسفند 83
7 پست
بهمن 83
9 پست
دی 83
9 پست
آذر 83
10 پست
آبان 83
10 پست
مهر 83
9 پست
شهریور 83
10 پست
مرداد 83
23 پست
تیر 83
21 پست
اسفند 82
3 پست
بهمن 82
3 پست
دی 82
4 پست
پدربزرگ
1 پست
مهدکودک
1 پست
nivea
1 پست